loading


找不到資料!
元/明 駿馬圖
趙孟頫皇慶二年款
設色絹本 鏡片
尺寸:65x48cm


畫中黑馬正在樹下歇息,神態悠然。
 
體型健碩,四底顯白足,頭眉之間露出白雪天庭,因戰功彪炳,暫停歇息,退下馬鞍,安然休息中。